2022-10-24

CEIDG – poradnik, funkcje, ostrzeżenia

Prowadzenie jednoosobowej działalności gospodarczej wiąże się z szeregiem formalności, których trzeba dopełnić jeszcze przed założeniem własnej firmy, a także już w czasie jej istnienia. Na szczęście, większość zadań można wykonać zdalnie, za pośrednictwem CEIDG.
Do czego służy CEIDG? Kto i jak może z niej korzystać? Jakie informacje można znaleźć w spisie przedsiębiorców? Praktyczny poradnik na temat korzystania z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej znajdziecie w dzisiejszym artykule.

Czym jest CEIDG i jak się tam dostać?

CEIDG to skrót od Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Jest to obszerna baza danych, zawierająca informacje o przedsiębiorcach, będących osobami fizycznymi i wykonujących działalność gospodarczą na terenie Polski.
W CEIDG pojawiają się zatem informacje na temat jednoosobowych działalności gospodarczych oraz spółek cywilnych, w tym podstawowe dane na temat firmy, a także wszelkie zmiany dokonywane w ramach konkretnej działalności w czasie jej istnienia.
Obecnie rejestr CEIDG znajduje się na stronie biznes.gov.pl. Za jej pośrednictwem można zarówno założyć firmę, zaktualizować jej dane, bądź zawiesić i zamknąć działalność gospodarczą.

Jak założyć firmę za pośrednictwem CEIDG?

Co zrobić, by rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej bez wychodzenia z domu? Wystarczy zarejestrować firmę na stronie biznes.gov.pl. Nie jest to specjalnie skomplikowane i tak naprawdę da się to zrobić w ciągu jednego dnia, bez odwiedzania różnych urzędów.
W wielu sytuacjach wystarczy bowiem złożyć formularz CEIDG-1 za pośrednictwem strony internetowej oraz podpisać go profilem zaufanym lub podpisem kwalifikowanym. Aby to zrobić, najlepiej wejść na stronę i zarejestrować się za darmo, klikając w: „zarejestruj działalność gospodarczą”. Pozwala to na uzupełnienie wniosku online lub późniejsze podpisanie go w urzędzie, w zależności od preferowanej lub dostępnej opcji.

Formularz CEIDG-1 przy zakładaniu firmy – co się w nim znajduje i jak go wypełnić?

Formularz CEIDG-1 można pobrać ze strony i wydrukować, by wypełnić go później ręcznie, albo uzupełnić i złożyć online. Nie jest to specjalnie skomplikowane. Trzeba tylko wprowadzić wszystkie potrzebne dane, dotyczące podatnika i zakładanej przez niego działalności gospodarczej. Dobrze zatem jeszcze przed przystąpieniem do wypełniania formularza przygotować wszystkie dokumenty oraz sprawdzić rozwiązania, z których będzie się chciało korzystać, jak choćby forma opodatkowania, odpowiednie kody PKD, wybór księgowości itp.
Przy wypełnianiu wniosku należy uzupełnić dane podzielone na kilka części. W pierwszej znajduje się miejsce i data złożenia wniosku oraz dane wnioskodawcy:

 • imię i nazwisko oraz nazwisko rodowe,
 • imię i nazwisko ojca i matki,
 • miejsce i data urodzenia,
 • PESEL,
 • NIP (jeśli go posiada),
 • REGON (jeśli go posiada),
 • rodzaj dokumentu tożsamości oraz jego seria i numer.

Jeśli przyszły przedsiębiorca nie posiada jeszcze numerów NIP i REGON zostaną mu one nadane po złożeniu formularza CEIDG-1 w urzędzie. Trzecia część obejmuje adres zamieszkania wnioskodawcy. Następnie podaje się dane kontaktowe, potrzebne do prowadzenia korespondencji z urzędnikami.
W części piątej przechodzi się już do danych firmy. Należy wpisać jej pełną nazwę, która powinna się składać ze słowa wyróżniającego podmiot oraz imienia i nazwiska jej właściciela, a także nazwę skróconą. Podaje się także:

 • rodzaj działalności,
 • kategorię działalności (kody PKD),
 • adres do doręczeń korespondencji od organów administracji publicznej,
 • adres stałego prowadzenia działalności gospodarczej (jeśli go posiada),
 • informacje na temat ubezpieczenia zdrowotnego,
 • naczelnika właściwego urzędu skarbowego dla danej działalności,
 • informację, czy przedsiębiorca będzie podatnikiem VAT lub podlega zwolnieniu z VAT, czy będzie korzystał z wewnątrzwspólnotowych transakcji (VAT UE),
 • formę opodatkowania (zasady ogólne, podatek liniowy, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych),
 • numer rachunku bankowego (jeśli już go posiada)

Przedsiębiorca we wniosku może zaznaczyć, że rezygnuje z uproszczonej księgowości i będzie prowadzić pełne księgi handlowe, a także wskazać biuro księgowe, które będzie za niego zajmowało się rachunkowością oraz podać, gdzie będzie przechowywana dokumentacja rachunkowa (najczęściej jest to siedziba zakładanej firmy).
W ramach formularza podaje się również informacje na temat ewentualnego wspólnika w spółkach cywilnych bądź współmałżonka, jeśli posiada się wspólność majątkową.
Na końcu należy zatwierdzić dane podane w formularzu CEIDG-1. Można to zrobić na kilka sposobów:

 • odręcznym podpisem, jeśli uzupełnia się wydrukowany wniosek,
 • podpisem kwalifikowanym lub profilem zaufanym, jeśli wypełnia się go online na stronie.

Następnie należy dostarczyć dokument do urzędu. Wniosek wypełniany online, składa się internetowo. Jeśli nie posiada się podpisu kwalifikowanego lub profilu zaufanego, trzeba niestety udać się z nim do urzędu gminy, odpowiedniego dla miejsca przyszłego prowadzenia działalności. Można również przesłać go drogą pocztową.
Rejestracja firmy online, za pośrednictwem strony internetowej, jest zdecydowanie najszybszym rozwiązaniem, pozwalającym na założenie własnego biznesu, bez konieczności wychodzenia z domu, w ciągu raptem kilku godzin.
Złożenie wniosku CEIDG-1 jest w zasadzie główną formalnością, wymaganą do rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej. Jeden formularz jest bowiem od razu zgłoszeniem do CEIDG, urzędu skarbowego, ZUS, GUS (trzeba tylko zaznaczyć odpowiednie pola w wniosku). Znacząco ułatwia to rejestrację firmy oraz do minimum ogranicza formalności i skraca czas potrzebny na otwarcie własnej działalności.

Zgłoszenie do ZUS a formularz CEIDG

Formularz CEIDG-1 jest równocześnie sposobem na zgłoszenie przedsiębiorcy do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych do obowiązkowego ubezpieczenia. Wystarczy tylko w sekcji „dodatkowe dane we wniosku CEIDG” zaznaczyć: „zgłoszenie do ZUS”. W następnej linijce określa się, kogo ma dotyczyć zgłoszenie – samego przedsiębiorcy, czy także jego pracowników i członków rodziny.
We wniosku podaje się również zakres zgłoszenia do obowiązkowego ubezpieczenia (ZUS ZZA – dla osób, które już pracują dodatkowo na etacie albo korzystają z ulgi na start, ZUS ZUA – ubezpieczenie zdrowotne i społeczne).

Jakie dane znajdują się w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej?

Gdy już złoży się formularz CEIDG-1, wpis na temat przedsiębiorstwa pojawia się na stronie Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Oznacza to, że jednoosobowa działalność gospodarcza może już działać zgodnie z prawem.
Na stronie CEIDG oprócz samego rejestrowania lub aktualizowania wniosków, można również skorzystać z praktycznej wyszukiwarki przedsiębiorców, dostępnej publicznie.
W ramach widocznego wpisu pojawiają się:

 • podstawowe informacje o przedsiębiorcy (imię, nazwisko, numer NIP i REGON, nazwa firmy),
 • dane kontaktowe (numer telefonu, faksu, email, adres strony internetowej),
 • dane adresowe (wykonywania działalności, adres do doręczeń),
 • informacje o rozpoczęciu, zawieszeniu, wznowieniu lub zamknięciu działalności,
 • kody PKD (główny i pozostałe),
 • dane o spółkach, wspólnikach, zakazach i pełnomocnikach.

Czy mój numer telefonu i email muszą być podane w CEIDG?

Warto wspomnieć o tym, że we wniosku CEIDG często podaje się szereg danych osobowych, w tym choćby informacje kontaktowe, które później są widoczne w publicznej wyszukiwarce. Może to zatem prowadzić do rozmaitych nadużyć, w tym choćby wykorzystywania numeru telefonu i adresu email przedsiębiorcy do celów marketingowych, realizowanych przez rozmaite, nie do końca działające w pełni etycznie podmioty, pozyskujące dane właśnie z tego źródła.
Na szczęście istnieje skuteczny sposób na to, by ograniczyć dostęp tego typu firm do swoich danych. Jak to zrobić? Podczas składania lub aktualizacji wniosku w CEIDG, w części poświęconej danym osobowym, wystarczy zaznaczyć opcję: „sprzeciwiam się udostępnianiu moich danych osobowych”.
Dzięki temu numer telefonu i email będą dostępne wyłącznie do celów komunikowania się urzędników z przedsiębiorcą. Nie pojawią się też one w publicznie dostępnym wpisie, co najpewniej znacznie ograniczy dostęp podmiotów trzecich do danych kontaktowych przedsiębiorcy.

Jak sprawdzić w CEIDG, czy firma działa?

Wszystkie zarejestrowane, działające firmy, prowadzone przez osoby fizyczne, znajdują się w spisie przedsiębiorców, udostępnianym na stronie biznes.gov.pl. Można zatem łatwo sprawdzić, jaki jest status danego podmiotu – czy działa, pozostaje w stanie zawieszenia lub został zamknięty.
Co trzeba zrobić? Wystarczy wejść na stronę: biznes.gov.pl. Spośród usług CEIDG, znajdujących się na głównej stronie, wybiera się „Wyszukiwarkę CEIDG”. Po kliknięciu przycisku „znajdź przedsiębiorcę”, trafia się na stronę z opcją przeglądania wpisów znajdujących się w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
Przedsiębiorcę można znaleźć po różnych kryteriach. Zalicza się do nich:

 • NIP firmy lub spółki cywilnej,
 • REGON firmy lub spółki cywilnej,
 • KRS,
 • rodzaj działalności (kod PKD),
 • nazwa firmy,
 • imię i nazwisko właściciela,
 • dane adresowe.

Im więcej danych się posiada, tym prostsza i szybsza identyfikacja danej działalności gospodarczej.
Można zaznaczyć, by system wyszukiwał również wykreślone z rejestru podmioty. Po wprowadzeniu posiadanych danych, wystarczy nacisnąć „szukaj”, by uzyskać listę firm odpowiadających danemu zapytaniu.
Po kliknięciu w nazwę interesującej firmy, przechodzi się na stronę przedsiębiorcy, na której można znaleźć wszystkie informacje o firmie, w tym jej aktualny status. Dodatkowo w tym miejscu da się sprawdzić historię wpisu i wszystkie wprowadzane do niego zmiany, a także pobrać PDF z danymi na temat konkretnego podmiotu.

Jak zmienić dane w CEIDG (online czy stacjonarnie)?

Rejestracja działalności gospodarczej oraz przeglądanie baz danych przedsiębiorców to wciąż nie wszystkie funkcjonalności CEIDG. Za pośrednictwem formularza CEIDG składa się także wszelkie aktualizacje w danych firmy. Które informacje na temat działalności gospodarczej wymagają aktualizacji w CEIDG?
Bezwzględnie należy zgłosić zmianę:

 • danych osobowych i obywatelstwa,
 • nazwy prowadzonej firmy,
 • adresu do korespondencji i adresu prowadzenia firmy,
 • danych kontaktowych,
 • kodów PKD,
 • daty rozpoczęcia działalności,
 • danych przedstawiciela firmy,
 • małżeńskiej wspólnoty majątkowej.

Oprócz tego przy pomocy tego samego formularza zgłasza się także:

 • rachunki bankowe firmy,
 • zgłoszenia identyfikujące lub aktualizacyjne NIP,
 • zawiadomienie o wyborze prowadzenia ksiąg rachunkowych,
 • zarządcę sukcesyjnego,
 • pełnomocnika CEIDG,
 • informacje na temat spółek cywilnych,
 • dane podmiotu, który prowadzi za podatnika rachunkowość przedsiębiorca oraz adres przechowywania dokumentacji firmowej.

Warto pamiętać, o zachowaniu terminów składania danych. Niektóre z nich należy bowiem dostarczyć do urzędu w jak najkrótszym czasie, inne można przesłać w wygodnym dla przedsiębiorcy terminie.
Niezwłocznie (ewentualnie w następnym dniu roboczym po dniu zmiany) zgłasza się aktualizację:
danych zarządcy sukcesyjnego.
W ciągu 7 dni od zmiany należy przesłać wniosek z informacją o zmianie:

 • danych osobowych i obywatelstwa,
 • zmiany nazwy firmy,
 • adresu do doręczeń i stałego wykonywania działalności,
 • innych danych kontaktowych,
 • kodów PKD.

W dogodnym terminie dostarcza się:

 • datę rozpoczęcia działalności,
 • daty zawieszenia i wznowienia wykonywania działalności,
 • dane o istnieniu lub ustaniu małżeńskiej wspólnoty majątkowej.

Jak zmienić dane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej?

Zmiana danych w CEIDG jest równie prosta, co składanie pierwszego formularza rejestrującego podmiot. Wystarczy bowiem wypełnić ponownie wniosek CEIDG-1, zaznaczając w nim wszystkie potrzebne zmiany w odpowiednich sekcjach dokumentu. Na jednym wniosku można od razu wprowadzić kilka informacji, które uległy w ostatnim czasie zmianie, zachowując oczywiście omówione wcześniej terminy.
Po wypełnieniu dokumentu, można:

 • wysłać formularz online – dodając do niego wszystkie załączniki i podpisując profilem zaufanym lub podpisem kwalifikowanym (wszystkie zmiany są od razu widoczne tego samego dnia),
 • uzupełnić anonimowy formularz CEIDG na stronie, wydrukować go i podpisać, a następnie dostarczyć do urzędu gminy (osobiście lub drogą pocztową),
 • wypełnić wniosek w siedzibie urzędu gminy i oddać urzędnikowi.

Najszybszą i najprostszą drogą do zmiany danych w CEIDG jest oczywiście uzupełnienie i przesłanie wniosku drogą elektroniczną. Do tego celu wystarczy zalogować się na stronie biznes.gov.pl przy pomocy profilu zaufanego lub e-Dowodu. Dzięki temu nowe informacje są wprowadzane do systemu niemalże od razu po przesłaniu formularza.
Pozostałe ścieżki mogą wiązać się z pewnym opóźnieniem, wynikającym z czasu dostarczenia przesyłki pocztowej do urzędu oraz koniecznością wprowadzenia zmian danych przez urzędnika.

Ile kosztuje zmiana danych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej?

Wielu przedsiębiorców zastanawia się nad kwestiami płatności, związanymi z rejestracją lub zmianą danych w CEIDG.
Należy w tym miejscu zaznaczyć, że zarówno pierwsze uzupełnianie formularza CEIDG, jak i składanie w późniejszym terminie zmian we wniosku jest w całości zwolnione od opłat. Warto o tym pamiętać i nie dać się nabrać na pisma przesyłane przez różne nieuczciwe firmy, próbujące wyłudzić w ten sposób pieniądze od nieświadomych przedsiębiorców, zwłaszcza na początku prowadzenia własnego biznesu.
Powtórzmy zatem – składanie wniosku CEIDG jest bezpłatne, o czym można przeczytać choćby na samym początku wypełnianego formularza CEIDG-1.

CEIDG – jednoosobowa działalność gospodarcza od podszewki

Założenie firmy oraz aktualizacja jej danych za pośrednictwem CEIDG nie wymaga specjalnych umiejętności, ani nie zajmuje wiele czasu. Większość działań można bowiem obecnie wykonać online za pośrednictwem jednego formularza.
Mamy nadzieję, że niniejszy poradnik pomógł Wam uporządkować wiedzę na temat CEIDG oraz tego, jak szybko i bez problemu zacząć prowadzić własną działalność gospodarczą.

Blog

Pozostałe artykuły.

CookieYes – Consent 2.0, RODO i UOKIK

CookieYes – Consent 2.0, RODO i UOKIK

1. Czym jest CookieYes? CookieYes to zaawansowane narzędzie do zarządzania plikami cookie, które pomaga właścicielom stron internetowych w spełnianiu wymagań dotyczących prywatności i ochrony...

0 komentarzy

Wyślij komentarz