2022-11-17

Cel Kampanii Reklamowej – co to jest?

Cel kampanii reklamowej – co to jest

Prowadząc, a właściwie planując, kampanię marketingową czy to w Internecie, czy w mediach tradycyjnych należy z góry określić sobie cele, jakie zamierzamy osiągnąć. Ujmując to w pewnym uproszczeniu metodologicznym – rób coś, aby coś uzyskać. Nakład pracy, kosztów, opłat za media powinien skutkować dla marketera wymiernym i policzalnym wynikiem.
Jak zatem prawidłowo określić cel kampanii? Wymieńmy pięć kluczowych kryteriów:
– cele powinny być konkretne i proste w zdefiniowaniu;
– osiągane wyniki powinny być mierzalne;
– cele powinny być realne/wykonalne;
– cele cechować powinna istotność dla prowadzącego kampanię;
– cele powinny być uzyskane w danym odcinku czasu.

Cele kampanii będą różnić się ze względu na profil działalności firmy czy też jej priorytety. Inne założenia zostaną przyjęte przy wdrażaniu działań content marketingowych, a inne przy budowaniu pozycji strony www w wyszukiwarce.
Decydując się na uruchomienie działań pozycjonerskich dla swojej witryny internetowej, zwykle za cel przyjęte będzie zwiększenie ruchu na stronie, osiągnięcie jak najwyższej pozycji, pozyskanie nowych klientów, a w konsekwencji wzrost sprzedaży oferowanych usług lub produktów. Jak widać w tym przypadku, dochodzi nawet do zjawiska integracji celów, choć tym najistotniejszym jest wygenerowanie większej liczby zamówień.
W przypadku kampanii content marketingowych głównym celem będzie edukacja rynku, budowanie świadomości, wypracowywanie lojalności i zaangażowania klientów. Docelowo, także i w tym działaniu chodzi o uzyskanie wzrostu sprzedaży i liczby aktywnych użytkowników. Tym samym narzuca się wniosek, że finalne cele dla wielu działań będą takie same, choć cele pośrednie niekoniecznie będą identyczne.

Cele kampanii internetowych można także zróżnicować, biorąc pod uwagę kryterium brandingowe oraz sprzedażowe. Cele brandingowe to przede wszystkim: wzrost świadomości marki i/lub produktu, edukacja rynku, dystrybucja określonych treści. Natomiast w przypadku celów sprzedażowych priorytetowe znaczenie będą mieć: wzrost sprzedaży, wzrost zaangażowania klientów, zwiększenie liczby klientów/użytkowników.
Zastanówmy się jeszcze, jak określić czy przekonać się, iż cel zainicjowanej kampanii został osiągnięty. Najbardziej miarodajnym wskaźnikiem w tym względzie będą dane liczbowe. Chodzi tu w głównej mierze o takie dane, jak:
– liczba odwiedzin na stronie www;
– liczba sesji na stronie;
– czas trwania sesji;
– procent porzucenia odwiedzin;
– liczba nowych użytkowników;
– przeciętna wartość zakupów;
– koszt pozyskania leadów;
– liczba nowych polubień i udostępnień.

Z punktu widzenie różnych firm mogą być potrzebne jeszcze inne rodzaje danych, które wykażą czy dane cele kampanii zostały osiągnięte. Pamiętajmy też, że na wyniki prowadzonej kampanii mogą nałożyć się wydarzenia w otoczeniu rynkowym i medialnym. Jeśli jakiś produkt, usługa bądź cała kategoria produktowa będzie przedmiotem kampanii w tradycyjnych mediach, to w sytuacji oferowanie tego produktu przez nasz biznes może dojść do akceleracji poszukiwań i transakcji zakupowych.

Blog

Pozostałe artykuły.

CookieYes – Consent 2.0, RODO i UOKIK

CookieYes – Consent 2.0, RODO i UOKIK

1. Czym jest CookieYes? CookieYes to zaawansowane narzędzie do zarządzania plikami cookie, które pomaga właścicielom stron internetowych w spełnianiu wymagań dotyczących prywatności i ochrony...

0 komentarzy

Wyślij komentarz