Copywriting – najskuteczniejsze Frameworki: Przegląd 9 Metod

W dzisiejszym szybko zmieniającym się świecie marketingu copywriting stał się kluczem do skutecznego dotarcia do odbiorcy. Ale jak pisać przekonująco? Odpowiedź tkwi w sprawdzonych metodach, tzw. frameworkach copywritingu. Te sprawdzone strategie pomogą Ci tworzyć treści, które przyciągają, angażują i przekonują. Zapraszam do przeglądu 9 najbardziej efektywnych metod!

Copywriting – AIDA: Od zainteresowania do działania: magiczna formuła AIDA.

AIDA to jedna z najbardziej klasycznych i sprawdzonych formuł w dziedzinie copywritingu i marketingu. Akronim ten pochodzi od słów: Attention (Uwaga), Interest (Zainteresowanie), Desire (Chęć) oraz Action (Działanie). W skrócie, przedstawia ona sekwencję, w której powinniśmy angażować naszych odbiorców, prowadząc ich od pierwszego kontaktu z naszą marką aż do podjęcia konkretnej akcji.

 1. Attention (Uwaga): W tym etapie chodzi o przyciągnięcie uwagi odbiorcy. Może to być intrygujący nagłówek, wyjątkowy obraz czy mocny przekaz. Głównym celem jest wzbudzenie ciekawości i zachęcenie odbiorcy do głębszego zanurzenia się w treści.
 2. Interest (Zainteresowanie): Kiedy już mamy uwagę naszego odbiorcy, czas na zaprezentowanie mu czegoś, co przyciągnie jego zainteresowanie. Prezentujemy informacje, które są dla niego wartościowe, odpowiadając na pytania typu “Dlaczego powinienem się tym zainteresować?”.
 3. Desire (Chęć): Po zbudowaniu zainteresowania przechodzimy do wywołania u odbiorcy chęci posiadania naszego produktu lub skorzystania z usługi. Pokazujemy korzyści, które może uzyskać, podkreślając jednocześnie unikalność naszej oferty.
 4. Action (Działanie): Ostateczny etap, w którym zachęcamy odbiorcę do podjęcia konkretnej akcji – może to być zakup produktu, zapisanie się do newslettera czy skontaktowanie się z nami.

Formuła AIDA jest niezwykle uniwersalna i może być stosowana w różnych formach treści – od reklam przez posty na blogach, aż po mailingi. Jej skuteczność sprawia, że jest jednym z podstawowych narzędzi w arsenale każdego copywritera. Dzięki niej możemy w sposób przemyślany prowadzić odbiorcę przez wszystkie etapy procesu zakupowego, maksymalizując tym samym nasze szanse na konwersję.

 

PAS: Problem, Agitacja, Rozwiązanie: Jak przekonywać przez empatię.

PAS to strategia copywritingu, która skupia się na głębokim zrozumieniu problemów i potrzeb odbiorców. Składa się z trzech kluczowych elementów: Problemu, Agitacji i Rozwiązania. Wykorzystanie tej formuły pozwala na budowanie silnej relacji z odbiorcą poprzez wykazanie empatii i zrozumienia jego sytuacji.

 1. Problem: Pierwszym krokiem jest zidentyfikowanie problemu, z którym boryka się Twoja grupa docelowa. To podkreślenie wyzwań, z którymi się ona mierzy, i podniesienie świadomości na temat konkretnego problemu.
 2. Agitacja: Po zidentyfikowaniu problemu przechodzimy do fazy agitacji. W tym etapie zwiększamy emocjonalne napięcie, malując obraz konsekwencji nierozwiązania problemu. Pokazujemy, jakie negatywne skutki może przynieść brak działania.
 3. Rozwiązanie: Na koniec prezentujemy rozwiązanie problemu. W tym miejscu przedstawiamy swój produkt lub usługę jako odpowiedź na wcześniej zidentyfikowane wyzwanie. Wskazujemy, jakie korzyści przyniesie odbiorcy skorzystanie z oferty.

Formuła PAS to przede wszystkim metoda budowania relacji poprzez empatię. Dzięki niej demonstrujemy, że rozumiemy problemy naszych klientów i jesteśmy gotowi dostarczyć skuteczne rozwiązania. Wprowadzając czytelnika przez sekwencję Problem – Agitacja – Rozwiązanie, nie tylko podkreślamy wartość naszego produktu, ale także budujemy zaufanie, pokazując, że jesteśmy partnerem, który naprawdę zrozumie i pomoże.

 

BAB: Przed i po: siła kontrastu w BAB.

BAB, co oznacza “Przed”, “Po” i “Most” (ang. Before, After, Bridge), to jedna z najbardziej sugestywnych formuł w copywritingu, korzystająca z potęgi wizualizacji i kontrastu. Pozwala czytelnikowi zobaczyć jasny obraz tego, jak jego życie może się zmienić dzięki Twojemu produktowi lub usłudze. Ale jak dokładnie działa ta technika?

 1. Przed (Before): Pierwszym krokiem jest przedstawienie scenariusza “przed” – momentu, w którym potencjalny klient boryka się z problemem. Może to być cera z trądzikiem, brak pewności siebie podczas publicznego wystąpienia lub niezdolność do oszczędzania pieniędzy.
 2. Po (After): Następnie przechodzimy do etapu “po”. Tutaj malujemy obraz, w którym problem został rozwiązany dzięki Twojemu produktowi lub usłudze. Cera jest nieskazitelna, osoba przemawia pewnie i elokwentnie, a konto bankowe rośnie.
 3. Most (Bridge): Na koniec, “Most” łączy obie te sytuacje, przedstawiając konkretny sposób, w jaki Twój produkt lub usługa pomogą przejść od punktu A (przed) do punktu B (po).

Kluczem do skuteczności formuły BAB jest kontrast. Kiedy ludzie widzą wyraźną różnicę między tym, gdzie są teraz, a tym, gdzie mogą być, poczucie potrzeby i pragnienie zmiany staje się silniejsze. A poprzez skuteczne zastosowanie “Mostu”, pokazujemy, że mamy narzędzia, które pomogą w tej transformacji.

Formuła BAB jest szczególnie skuteczna, ponieważ oddziałuje na ludzkie emocje. Prezentując czytelnikowi kontrast między niepożądaną teraźniejszością a atrakcyjną przyszłością, tworzymy pragnienie zmiany. A dzięki jasno przedstawionemu “Mostowi”, czytelnik wie, jak te zmiany osiągnąć.

 

Copywriting – 4C: Klient, Czynność, Kontekst, Charyzma – klucze do zaangażowania.

W świecie copywritingu istnieje wiele formuł, które mają na celu przyciągnąć uwagę, budować zaufanie i skłonić do działania. Jednak nie wszystkie z nich są równie skuteczne w każdej sytuacji. Jedną z formuł, która wyróżnia się swoją wszechstronnością i efektywnością, jest metoda 4C. Skupia się ona na czterech kluczowych elementach, które mają na celu maksymalizację zaangażowania klienta.

 1. Klient (Client): Zawsze zaczynamy od klienta. Dlaczego? Ponieważ musisz dokładnie znać swoją grupę docelową, ich potrzeby, aspiracje i problemy. Dopiero wtedy jesteś w stanie skutecznie do nich przemawiać. Staraj się patrzeć na świat z perspektywy klienta, aby twoje przekazy były jak najbardziej spersonalizowane.
 2. Czynność (Action): Co chcesz, aby Twój klient zrobił po przeczytaniu Twojego tekstu? Czy ma kliknąć w link, dokonać zakupu, czy może zapisać się na newsletter? Określenie konkretnej czynności jest kluczem do skutecznego “call to action”.
 3. Kontekst (Context): Gdzie i kiedy Twój komunikat zostanie odczytany? Czy jest to e-mail, baner reklamowy, czy maybe post na social media? Zrozumienie kontekstu pozwala dostosować ton, język i format komunikatu, tak aby był on jak najbardziej skuteczny.
 4. Charyzma (Charisma): To, co wyróżnia Twoją markę, produkt czy usługę na tle konkurencji. Charyzma to unikalna iskra, która nadaje Twojemu przekazowi emocjonalne znaczenie i sprawia, że jest pamiętliwy.

Kiedy te cztery elementy współgrają ze sobą, powstaje tekst, który nie tylko przyciąga uwagę, ale także buduje relacje i skłania do działania. Formuła 4C jest niezwykle elastyczna i może być stosowana w różnorodnych kontekstach, od reklam poprzez strony internetowe, aż po treści na media społecznościowe. Kluczem do jej skuteczności jest zrozumienie swojej grupy docelowej i dostosowywanie komunikatu do niej.

 

 copywriting

 

Copywriting – “No i co z tego”: Pytanie, które zmieni twoje podejście do treści.

Często w świecie copywritingu łatwo jest skupić się na tym, co uważamy za ważne z naszej perspektywy, zapominając o najważniejszym pytaniu, które każdy czytelnik zadaje sobie w głębi duszy: “No i co z tego?”. To pytanie, choć proste, ma moc przekształcania treści, nadając jej głębszy wymiar i czyniąc bardziej oddziałującą na odbiorcę.

 1. Zrozumienie korzyści: Zamiast skupiać się wyłącznie na funkcjach produktu lub usługi, musisz odpowiedzieć na pytanie, jakie korzyści odbiorca zyska dzięki temu produktowi. “No i co z tego?” pozwala przekształcić suche informacje w wartościowe korzyści.
 2. Empatia z czytelnikiem: Pytanie to pomaga wejść w buty odbiorcy. Zamiast myśleć o tym, co chcemy przekazać, myślimy o tym, czego odbiorca potrzebuje lub chce wiedzieć.
 3. Pomaga w eliminacji zbędnych informacji: Kiedy zadajesz sobie to pytanie podczas tworzenia treści, automatycznie eliminujesz zbędne informacje, które nie przynoszą wartości czytelnikowi.
 4. Skłania do refleksji: To pytanie stawia wyzwanie, skłaniając do głębszego myślenia o treści i jej celu. Dzięki temu twoje teksty stają się bardziej przemyślane i ukierunkowane.

Stosując “No i co z tego?” w twoim procesie tworzenia treści, przenosisz swoje podejście z opisowego na wartościowe. Zamiast mówić o tym, co coś robi, mówisz, dlaczego to ważne. To proste narzędzie, ale ma ogromny wpływ na to, jak twoja treść rezonuje z odbiorcami i jakie działania podejmują po jej przeczytaniu.

 

4P: Obietnica, Obraz, Dowód, Nakłanianie – kroki do skutecznego przekonywania.

W świecie copywritingu sukces zależy od umiejętności przekonywania odbiorcy do podjęcia konkretnej akcji. 4P to metoda, która zawiera w sobie kluczowe kroki, dzięki którym treść staje się bardziej przekonująca i skuteczna.

 1. Obietnica: To pierwszy i być może najważniejszy krok w całym procesie. Twoja obietnica to to, co przyciąga uwagę czytelnika i sprawia, że chce dowiedzieć się więcej. Jest to krótka, mocna deklaracja tego, co twój produkt lub usługa może zaoferować. Wskazówka? Skup się na najważniejszym korzyści dla klienta.
 2. Obraz: Ludzki mózg przetwarza obrazy znacznie szybciej niż tekst. Tworzenie jasnego i sugestywnego obrazu w umyśle odbiorcy pozwala na lepsze zrozumienie i związanie z przekazem. Może to być dosłowny obraz, ale także opowieść lub anegdota, która maluje obraz w umyśle czytelnika.
 3. Dowód: W erze fake news i pustych obietnic, konieczne jest przedstawienie dowodów potwierdzających Twoją obietnicę. Mogą to być statystyki, referencje, opinie klientów czy certyfikaty. Dowód dodaje wiarygodności Twojemu przekazowi i buduje zaufanie.
 4. Nakłanianie: Teraz, kiedy odbiorca jest przekonany o wartości Twojej oferty, czas na wezwanie do działania. Nakłaniasz go, by podjął konkretne kroki, czy to zakup produktu, zapisanie się do newslettera czy skontaktowanie się z Tobą.

Kiedy świadomie włączasz wszystkie elementy 4P w swoim copywritingu, tworzysz treść, która nie tylko informuje, ale przede wszystkim przekonuje. Dzięki temu zwiększasz szanse na osiągnięcie zamierzonych rezultatów i budujesz trwałe relacje z odbiorcami.

 

Copywriting – 3S: Gwiazda, Fabuła, Rozwiązanie: Budowanie zaufania poprzez historie.

Historia od zawsze była siłą napędową ludzkiego doświadczenia. Opowiadamy je sobie, by nauczyć, inspirować, przekonać. W copywritingu zastosowanie odpowiedniej struktury narracyjnej jest kluczem do dotarcia do serc i umysłów odbiorców. Właśnie tutaj pojawia się metoda 3S.

 1. Gwiazda: Każda dobra historia zaczyna się od bohatera, z którego perspektywy postrzegamy wydarzenia. W kontekście copywritingu, Gwiazda to postać, z którą Twoi odbiorcy mogą się utożsamiać. Może to być zwykły człowiek, który dzięki Twojemu produktowi czy usłudze przeżywa transformację. Jej droga, wyzwania i sukcesy stają się lustrem, w którym odbiorca dostrzega siebie.
 2. Fabuła: Tu rozwijasz główną historię. Prezentujesz problemy, z jakimi zmaga się Twoja Gwiazda, jej wewnętrzne i zewnętrzne konflikty. To ważny element, który buduje napięcie i emocjonalny związek z czytelnikiem.
 3. Rozwiązanie: W końcu prezentujesz, w jaki sposób Twój produkt lub usługa pomógł Gwiazdzie przekształcić jej życie. To chwila tryumfu, w której odbiorca zrozumie, jak również może osiągnąć podobne rezultaty.

Metoda 3S nie tylko pomaga w przekazywaniu informacji o produkcie czy usłudze, ale przede wszystkim tworzy głębokie, emocjonalne połączenie z czytelnikiem. Historie oparte na tej metodzie pozostają w pamięci, inspirują i skłaniają do działania, budując jednocześnie zaufanie do marki.

 

FAB: Cecha, Zaleta, Korzyść: Komunikowanie wartości na trzech poziomach.

Komunikowanie wartości produktu czy usługi to jedno z największych wyzwań w copywritingu. Aby przekonać potencjalnego klienta do zakupu, musisz przekazać mu nie tylko to, co oferujesz, ale przede wszystkim jakie korzyści może z tego czerpać. To właśnie w tym miejscu kluczową rolę odgrywa metoda FAB.

 1. Cecha (Feature): Zaczynamy od przedstawienia konkretnych atrybutów produktu czy usługi. To informacje techniczne, specyfikacje, unikalne cechy, które wyróżniają Twój produkt na tle konkurencji. Często są to dane, które w pierwszej chwili mogą wydawać się nieco suche lub techniczne.Przykład: Kamera oferuje rozdzielczość 4K.
 2. Zaleta (Advantage): W tym punkcie przechodzimy do wyjaśnienia, dlaczego dana cecha jest ważna. To odpowiedź na pytanie: “Dlaczego powinno mnie to obchodzić?”. Pokazujemy, jak dana cecha stawia produkt ponad konkurencją.Przykład: Dzięki rozdzielczości 4K, nagrania są niezwykle ostre i pełne detali.
 3. Korzyść (Benefit): Ostatecznie przechodzimy do sedna – jakie korzyści przyniesie to klientowi. Mówimy tutaj o rzeczywistych, konkretnych pozytywach, które klient doświadczy, korzystając z produktu lub usługi.Przykład: Twoje filmy będą wyglądać profesjonalnie, zachwycą znajomych i rodzinę, a Ty będziesz mógł cieszyć się najwyższą jakością wspomnień na lata.

Dzięki metodzie FAB możemy skutecznie komunikować wartość naszego produktu na różnych poziomach – od technicznych detalów, przez unikalne zalety, aż po konkretne korzyści dla użytkownika. Taki trójstopniowy przekaz sprawia, że potencjalny klient nie tylko zrozumie, co oferujemy, ale przede wszystkim dostrzeże, jakie korzyści może z tego czerpać.

 

SLAP: Jak skłonić klienta do szybkiego działania.

W świecie marketingu i sprzedaży, skuteczność kampanii często zależy od tego, jak szybko potrafimy skłonić klienta do działania. Właśnie tutaj pojawia się SLAP, metoda, która skupia się na przekształceniu zainteresowania w konkretne, natychmiastowe działanie.

 1. Zatrzymaj się (Stop): Każda kampania zaczyna się od przyciągnięcia uwagi odbiorcy. W epoce przesyconej informacją, musisz zawołać do klienta głośno i wyraźnie. Najlepszym sposobem jest intrygujący, UDERZAJĄCY nagłówek, który nie pozwoli przejść obojętnie.Przykład: “Nigdy więcej smutnych poniedziałków! Odkryj tajemnicę idealnego początku tygodnia!”
 2. Spójrz (Look): Teraz, gdy masz uwagę odbiorcy, czas przedstawić mu korzyści płynące z Twojego produktu lub usługi. Podkreślaj korzyści, nie tylko cechy. Pokaż, jak Twój produkt rozwiązuje jego problem lub spełnia potrzebę.Przykład: “Dzięki naszemu kursowi poczujesz energię i radość życia już od poniedziałkowego poranka.”
 3. Działanie (Action): Czas na konwersję! Skłon klienta do podjęcia decyzji natychmiast, wykorzystując silne wezwania do działania, oferty specjalne lub promocje ograniczone czasowo.Przykład: “Dołącz teraz i odbierz 30% zniżki! Oferta ważna tylko przez najbliższe 24 godziny!”
 4. Zakup (Purchase): Ostatni krok to usunięcie wszelkich przeszkód i wątpliwości, które mogłyby powstrzymać klienta przed dokonaniem zakupu. Prezentuj gwarancje, referencje od zadowolonych klientów lub specjalne bonusy dla tych, którzy zdecydują się teraz.Przykład: “Bez ryzyka! 30-dniowa gwarancja zwrotu pieniędzy. Dołącz do grona 10 000 zadowolonych klientów!”

Metoda SLAP nie jest tylko kolejnym narzędziem w arsenale copywritera. To skuteczna taktyka, która przekształca zainteresowanie w działanie, prowadząc do wyższych wskaźników konwersji i większej sprzedaży. Właśnie dlatego warto ją zastosować w swoich kampaniach.

 

PODSUMOWANIE:

Frameworki copywritingu to narzędzia, które każdy copywriter, niezależnie od doświadczenia, powinien mieć w swoim arsenale. Dzięki nim proces tworzenia przekonujących treści staje się bardziej zorganizowany, celowy i efektywny. Niezależnie od tego, czy dopiero zaczynasz swoją przygodę z copywritingiem, czy jesteś weteranem branży, te metody z pewnością pomogą Ci podnieść jakość swojej pracy i skuteczność przekazu.

 

 

Szukasz kogoś, kto napisze dla Ciebie teksty pod SEO?

Koniecznie sprawdź agencję Content Hero.

Blog

Pozostałe artykuły.

CookieYes – Consent 2.0, RODO i UOKIK

CookieYes – Consent 2.0, RODO i UOKIK

1. Czym jest CookieYes? CookieYes to zaawansowane narzędzie do zarządzania plikami cookie, które pomaga właścicielom stron internetowych w spełnianiu wymagań dotyczących prywatności i ochrony...

0 komentarzy

Wyślij komentarz