2022-11-17

Windykacja na koszt dłużnika krok po kroku

Niekiedy zdarza się, że zwykłe rozmowy z dłużnikiem nie przynoszą rezultatu i sprawa odzyskania należności grzęźnie w martwym punkcie. Wówczas, jedynym rozwiązaniem bywa rozpoczęcie procesu windykacji na zdecydowanie szerszą skalę.

Nie każdy przedsiębiorca zdaje sobie sprawę z tego, że niemal wszystkie koszty poniesione na windykację można przenieść na dłużnika. Jak i kiedy to zrobić, aby skutecznie odzyskać pieniądze?

O tym, jak powinna przebiegać windykacja na koszt dłużnika, opowiemy w dalszej części artykułu.

Etapy windykacji – na czym warto się skoncentrować?

Windykacja składa się z dwóch etapów – windykacji polubownej i sądowej. Zazwyczaj powinno się skupiać na pierwszej fazie. Można ją prowadzić samodzielnie – monitorując płatności, wysyłając wiadomości i dzwoniąc do nierzetelnych płatników.

Niektórzy decydują się również na zatrudnienie zewnętrznych specjalistów. Pozwala to na uzyskanie silnego efektu psychologicznej u dłużnika, który widząc, że windykacją zajmuje się wyspecjalizowana firma, często szybciej spłaca zaległości lub szuka skutecznego sposobu na rozłożenie płatności na raty.

Opłaty nakładane na nierzetelnego płatnika

Istnieją też inne metody motywowania kontrahenta do spłacenia zaległości, zarówno na etapie polubownym, jak i sądowym. Zalicza się do nich wszystkie dodatkowe opłaty i odsetki. Co się do nich zalicza?

Opłaty początkowe, jeszcze podczas windykacji polubownej, mogą posłużyć, jako skuteczna motywacja do sprawnego i szybkiego uregulowania zaległości przez dłużnika, a na późniejszych etapach procesu, ich doliczenie pokryje całościowe lub częściowe koszty windykacji.

Odsetki ustawowe – kiedy je doliczać i ile wynoszą?

Odsetki za opóźnienie w transakcjach handlowych to jedna z najważniejszych opłat, które dolicza się do wartości faktury. Reguluje to artykuł 4 pkt. 3 ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych.

Od nadchodzącego roku będzie można je naliczać w przypadku opóźnień w płatnościach, które wystąpią między przedsiębiorcami, osobami uprawiającymi wolne zawody, przedsiębiorstwami, będącymi przedstawicielstwem firm zagranicznych na obszarze Polski.

Odsetki ustawowe stosuje się w chwili, gdy została wykonana płatna usługa lub dostarczony towar, a kupujący nie dokonał płatności w ustalonym wcześniej terminie. Obecnie wysokość odsetek za opóźnienie w transakcjach handlowych wynosi 9,5% w skali roku.

Dodatkowa opłata dla dłużnika

Oprócz odsetek ustawowych, wierzyciel ma również prawo nałożyć na dłużnika dodatkową opłatę w kwocie 40 euro, przeliczanej na złotówki zgodnie z aktualnym kursem NBP. Dodatek ten przysługuje od dnia nabycia prawa do odsetek za opóźnienie w transakcji i ma na celu zrekompensowanie kosztów odzyskiwania należności.

Informację na ten temat znajdziemy w ustawie z dnia 8 marca 2013 roku o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (art. 10, pkt. 1).

Na etapie windykacji polubownej windykator dowiaduje się wszystkiego o dłużniku oraz o ewentualnych sporach, np. nierozwiązanej reklamacji. Dzięki temu ma pełną wiedzę, żeby ocenić jakie są szanse na wygranie sprawy w sądzie. Jeżeli widzimy, że dokumentacja jest kompletna, można prowadzić postępowanie sądowe na modelu prowizyjnym.

Windykacja sądowa – kto musi zapłacić wszystkie koszty procesowe?

Windykacja na koszt dłużnika jest także możliwa podczas postępowania sądowego. Trzeba tylko uzbroić się w cierpliwość. Na początek, strona rozpoczynająca postępowanie jest zobowiązana do wniesienia opłaty sądowej. Oprócz tego, ponosi również koszty zastępstwa procesowego, czyli obsługi i doradztwa prawnego.

Warto jednak wiedzieć, że w przypadku wygranej, koszty są przenoszone na dłużnika, który oprócz wcześniej opisanych odsetek i opłat, dodatkowo musi również zwrócić różne opłaty poniesione w procesie windykacji przez przedsiębiorcę.

Wsparcie z zewnątrz – dlaczego w całym procesie windykacji przydaje się pomoc firm zewnętrznych?

Spora ilość przedsiębiorców, próbujących odzyskać pieniądze za nieopłacone faktury, decyduje się na zatrudnienie specjalistów z firm zewnętrznych. Dzięki doświadczeniu oraz znacznie większym możliwościom sprawdzenia dłużnika, często jest to rozwiązanie dalece skuteczniejsze niż windykacja na własną rękę.

Większość firm windykacyjnych działa na zasadach prowizyjnych. Sprawia to, że firma nie ponosi kosztów od razu, a wynagrodzenie wypłaca dopiero z pieniędzy zwróconych przez nierzetelnego płatnika. Nie ma zatem ryzyka, że dług nie zostanie odzyskany, a przedsiębiorca poniesie nowe koszty.

Mariusz Pietuszyński z firmy Straetus, zajmującej się windykacją w Polsce i poza granicami naszego kraju, zaznacza, że w jego firmie: cała windykacja odbywa się na stawce prowizyjnej, zarówno windykacja polubowna, jak i obsługa prawna przy działaniach sądowych. Klient nie ponosi ryzyka kosztów.

Windykator ma wiedzę i narzędzia do przeprowadzenia dokładnego wywiadu środowiskowego na temat dłużnika oraz jego sytuacji finansowej. Dzięki temu, chronić przedsiębiorcę przed niewłaściwymi decyzjami. Jak zaznacza Mariusz Pietuszyński: Na etapie windykacji polubownej windykator dowiaduje się wszystkiego o dłużniku oraz o ewentualnych sporach, np. nierozwiązanej reklamacji. Dzięki temu ma pełną wiedzę, żeby ocenić jakie są szanse na wygranie sprawy w sądzie. Jeżeli widzimy, że dokumentacja jest kompletna, można prowadzić postępowanie sądowe na modelu prowizyjnym.

Okazuje się zatem, że aby szybko odzyskać pieniądze potrzebny jest dobry plan oraz wsparcie ekspertów, którzy o windykacji wiedzą naprawdę wiele.

Dzięki temu, cały proces przebiegnie sprawnie, bez dodatkowych kosztów i dużej ilości stresu. Windykacja na koszt dłużnika jest zatem możliwa – trzeba się do niej tylko odpowiednio przygotować.

Blog

Pozostałe artykuły.

CookieYes – Consent 2.0, RODO i UOKIK

CookieYes – Consent 2.0, RODO i UOKIK

1. Czym jest CookieYes? CookieYes to zaawansowane narzędzie do zarządzania plikami cookie, które pomaga właścicielom stron internetowych w spełnianiu wymagań dotyczących prywatności i ochrony...

0 komentarzy

Wyślij komentarz